جهت استخدام و پیدا کردن کار به روز در ارومیه وارد کانال تلگرام زیر شوید


@urmia_kar